ZEPŘEDU ZEZADU (Od przodu i od tyłu)

Hraje Mateusz Nowak, POLSKO | studio d
Scénická adaptace satiry Karola Zbyszewského Niemcewicz. Inspiraci nachází v dějinách
Polska na sklonku 18. století, kdy se země ocitla na pokraji zániku a byla následně rozdělena mezi sousední mocnosti. Ostrá satira, která se zaměřuje na poměry ve společnosti-od sobectví a politické slepoty krále Stanisława Augusta Poniatowského, přes požitkářství a opilství představitelů význačných šlechtických rodů, prostopášnost kléru, zkorumpovanost zástupců národa v sejmu a přeběhlíků všeho druhu zápasících o vliv. Kritika katastrofálního morálním úpadku elit, jejich bigotnosti a krátkozrakosti, samozřejmě nemá být jen lekcí z dějepisu a rozhodně nevypovídá jen o polské společnosti před dvěma sty lety. Mateusz Nowak během hodiny vystřídá několik postav a stvoří groteskní svět pošetilců, v jejichž čele stojí lehkomyslný král.

Scénář: Stanisław Miedziewski, Mateusz Nowak
Režie: Stanisław Miedziewski
Kostým: Magdalena Franczak
Produkce: Dělnický dům kultury “Węglin” v Lublinu a Teatar Rondo v Słupsku

Představení bylo mnohokrát oceněno.

Mateusz Nowak, kterého dobře znají diváci už z loňska, s ním vystoupil v řadě zemí. Byly to například: Albánie, Arménie, Rakousko, Bělorusko, Česká republika, Kosovo, Kuvajt, Litva, Makedonie, Mongolsko

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.