Wierszalin, Suprasl (Polsko) Dziady-Noc druga

Setkání s divadlem Wierszalin ze Supraslu je vždy velkým uměleckým a duchovním zážitkem. Je ukotveno v minulosti, tradici a klasice. Jeho guru Piotr Tomaszuk vede svůj soubor cestou, která nabízí inspirativní pohled, novodobé konotace s historickými událostmi, úžasné pohybové ztvárnění, burcující výtvarnou složku a vynikající herectví. Představení Dziady – Noc druga nastavuje pro letošní Kopřivu vysokou laťku hned v jejím úvodu a slibuje nezapomenutelný zážitek.

Dziady – zamýšlená tetralogie Adama Mickiewicze, vrcholného představitele polského a evropského romantismu, je básnické drama ve své době svým významem přirovnávané ke Goethovu Faustovi nebo Byronovu Manfredovi. Název odkazuje na pohanskou litevskou slavnost, která vzdává úctu mrtvým předkům. U nás se uvádí v překladu Jaroslava Vrchlického nebo Františka Halase. Naposledy ji inscenoval brněnský Buranteatr (2012). Hlavním tématem je konflikt zklamané lásky a pocitu zodpovědnosti k národu, tak jak jej prožívá hlavní hrdina. Jak je u polské klasiky tradiční i tady se objevuje myšlenka obětování polského národa ve jménu ostatních a podobenství s Kristem, který umírá na kříži, aby svým zmrtvýchvstáním přinesl svobodu všem.

Dziady-Noc druga. Představení divadla Wierszalin je magické a metafyzické. Čistá poezie. Metafora. Vtahuje do svého příběhu natolik, že se divákům po skončení nechce vstávat ze sedadel. Jsou zahlceni emocemi i výzvami, které provokují k úvahám.

Příběh o proměně člověka, který se cítí propojený s Bohem, zapletený do vlastního ega a vedle toho i do politické reality, se vztahuje ke konkrétním polským dějinám, ale má jasně čitelný přesah do naší současnosti. Hlavní postava v podání Rafała Gąsowského ztvárňuje v popředí tragický osud, v druhém plánu vystupují další aktéři. Všechno funguje ve vypjaté polyfonii zvuků, pohybů, barev a tvarů. Rovnocennou součástí fascinujícího divadelního zážitku je scénická hudba.

Scénář a režie: Piotr Tomaszuk 
Scéna: Mateusz Kasprzak 
Hudba: Jacek Hałas, v živém provedení Adriana Jakucia-Łukaszewicze 
Hrají: Rafał Gąsowski, Dariusz Matyse, Sylwia Nowak, Bartek Olszewski,Vitalij Kuprianov

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.