Mateusz Nowak, Teatralność

Grafika projektu teatralnośćMateusz Nowak – herec, dramatik, polonista, jazykový pedagog, řečový terapeut. Laureát řady polských a mezinárodních ocenění.  Jeden z nejzajímavějších představitelů divadla jednoho herce v Polsku a muž mnoha tváří. Přijíždí znovu na Kopřivu, aby svým divákům zprostředkoval nevšední umělecký zážitek. Jeho představení nejvýstižněji charakterizuje slogan: Divadlo jako život. Život jako divadlo.

V expresivním monologu zazní i tato slova: „Poprvé jsem šel do divadla, když mi bylo dvaadvacet let. Hra, kterou jsem viděl, na mě udělala obrovský dojem. Nepamatuji si název. Okamžitě mě ovlivnila a začal jsem psát hry. Myslel jsem si tehdy, že se k literatuře nevrátím. Když jsem začal psát hry, objevil jsem v ní úplně novou kvalitu. Nemám rád své rané hry a nerad bych je viděl na jevišti. Psal jsem je v domnění, že dělám avantgardní drama, přitom jsem jen vytvářel nesrozumitelné formy. S přibývajícím věkem si stále více cením disciplíny. Zpočátku jsem si myslel, že mým úkolem je vytvářet jevy. Dnes vím, že je lepší o nich mluvit. Moje představivost se nemůže vyrovnat skutečnosti, která nás svou složitostí a rozmanitostí obklopuje. Nechci si vymýšlet, nechci vymýšlet abstraktní jevy, místa nebo situace. Mám dojem, že psát pro divadlo, vytvářet jazyk je nesmírně namáhavá práce. Tato obtížná materie nám umožňuje jednat jen tehdy, když odhadneme její podstatu a pochopíme, jak ji použít. Naše představivost a intuice nám slouží k tomu, abychom pochopili, co chceme sdělit a jakými prostředky. Máme před sebou spoustu výzev. Musíme psát čitelně s přihlédnutím k realitě. Někdy se musíme zříci nějakého nám drahého detailu, abychom zachránili soudržnost děje, a to nás odradí. Musíme být trpěliví. Psaní dramatu trvá dlouho, ale není to výsledek mé lenosti, je to příběh o místě na zemi. Jsou místa, která bych nenazval zrcadlem světa, ale nazval bych je metaforami klíčových aspektů života.“

Za podpory Polského institutu v Praze

vstupenky: https://ticketware.eu/p/j2hV

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.