JULEK – SCÉNICKÉ ČTENÍ

Polodokumentární hra
Autor: Ondřej Elbel
Účinkují: Jakub Georgiev, Gabriel Kulíšek, Kryštof Malec, Andrea Zatloukalová, Pavel Zavadil, Miroslava Georgievová

Letos se v centru Ostravy otevírá nové divadlo Studio G. Všichni s napětím očekávají, co nová ostravská scéna přinese.
Vy budete mít na KOPŘIVĚ jedinečnou možnost shlédnout scénické čtení JULEK v podání nového Studio G.
Příběh o síle člověka zasaženého krutou nemocí. Příběh významné postavy severomoravského disentu, příběh bezmocného vozíčkáře, kterého se mocní báli, příběh víry, odvahy a touhy po vědění, příběh o tom, že před rokem 1989 se nežilo lépe než dnes…

Julius (Julek) Varga (1962-1996) byl český disident. Ve svých devíti letech, po očkování sovětskou vakcínou, onemocněl dermatomyozitidou, vzácnou autoimunitní chorobou. Komunistický režim nepovolil léčbu Julka ve Švýcarsku, a nemoc ho postupně naprosto paralyzovala. Zpočátku nesl svůj úděl velmi těžce, avšak po konverzi na katolickou víru se smířil se svým osudem a svou vnitřní silou dokázal probouzet naději v lidech ze svého okolí. Byt v Šumperku, ve kterém žil se svou matkou, se stal v 80. letech 20. století místem setkávání svobodomyslných lidí. Julka i jeho matku sledovala a perzekuovala Státní bezpečnost, v konfrontaci s jejich odvahou a odhodláním však byla bezradná. Julek vstoupil do dominikánského řádu a přijal řeholní jméno Augustin. Po roce 1989 mu bylo umožněno se dostat k léčení v zahraničí, nemoc však už postoupila příliš daleko. Ondřej Elbel ve své hře Julek přibližuje důležitá období jeho života před listopadem 1989 i po něm. Můžeme se těšit na příběh o síle člověka zasaženého krutou nemocí, příběh významné postavy severomoravského disentu, příběh bezmocného vozíčkáře, kterého se mocní báli, příběh víry, odvahy a touhy po vědění, příběh o tom, že před rokem 1989 se nežilo lépe než dnes.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.